انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران- نشست ها و همایش ها
نشست علمی با موضوع ”نقش ترویج و آموزش در مدیریت حوادث طبیعی“ با سخنرانی استاد برجسته آموزش و ترویج دکتر ایرج ملک محمدی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۷ | 

جلسه‌ علمی با سخنرانی دکتر ایرج ملک­محمدی  با موضوع" نقش آموزش و ترویج در مدیریت حوادث طبیعی“ روز دوشنبه 26 فروردین ماه 1398 در سالن مروج ساختمان دکتر حسابی برگزار شد.

 در این نشست علمی، دکتر ایرج ملک محمدی ضمن ارائه تعریف کلی از ترویج به عنوان ”مدیریت تغییر نگرش، تغییر و اصلاح رفتار که منجر به آینده بهتر شود“ اظهار داشت : این مدیریت تغییر باید به گونه ای رهبری شود که نیروهای بازدارنده کم و نیروهای پیش برنده تقویت شود.

استاد  آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه سخنان خود متذکر شد، اگر تلفیق دانش بومی با دانش نوین به درستی انجام شود، توسعه و در غیر اینصورت بحران و ویرانی به وجود می‌آید که سیل اخیر نمونه ای قابل لمس است. دکتر ملک محمدی تاکید کرد ترویج و آموزش باید به بهره برداران راه حل مسأله را بیاموزد نه اینکه مساله جدیدی به وجود بیاورد.

در ادامه، دکتر ایرج ملک محمدی، ضمن اشاره به سه مقوله سازندگی ، سازگاری و پایداری که قالب توسعه هستند گفت: ترویج و آموزش در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا تنها نیرویی است که می‌تواند توسعه ایجاد نموده و از تخریب جلوگیری کند و مروج را  ابزار اصلی سه مقوله فوق الذکر معرفی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود مدیریت چابکی توام با مدیریت راهبردی و مدیریت آینده نگری را برای وزارت جهادکشاورزی ضروری دانست و اظهار داشت : مسؤولان و کارشناسان ترویجی آموزشی باید اهل تشخیص و درمان باشند چرا که ترویج مهندسی تغییر است و راهکار پیشنهادی برای این موضوع، مدیریت چابکی بحران و بلایای طبیعی و انسانی است.

دکتر ملک محمدی در پایان سخنان خود به تعامل هر چه بیشتر دانشگاه و تحقیق و آموزش و ترویج تاکید کرد و گفت : برای ترویج آبخوان داری، ترویج پیشگیری و در نهایت ترویج درمانی باید برنامه جامع و مشخصی ارائه شود.

در پایان این جلسه، دکتر مویدی ضمن قدردانی از برگزاری این نشست علمی بیان داشت : فرصت مناسبی به وجود آمده تا با استفاده از علم و تجربیات اساتید پیشکسوت آموزش و ترویج و علم نوین نیروهای جوان و متخصص موسسه به نتایج عملیاتی و سودمندی در موضوع قبل، حین و پس از مدیریت بحران برسیم. وی خاطرنشان ساخت علاوه بر اهمیت مسائل و موضوعات پساسیل، بهتر است به سایر مسائل بحران کشاورزی در مناطق نیز توجه ویژه شود و با توجه به تنوع و اهمیت کار آموزش و ترویج و تعامل نزدیک مروجان با بهره برداران، با تحلیل مسایل پیش رو برنامه جامع آموزشی ترویجی مدیریت بحران تدوین و در استانها عملیاتی شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران:
http://iaeea.ir/find.php?item=1.139.186.fa
برگشت به اصل مطلب