انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران- اخبار انجمن و پایگاه آن
بازگشت عنوان " مهندسی " در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۰ برای رشته ترویج و آموزش کشاورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران:
http://iaeea.ir/find.php?item=1.61.206.fa
برگشت به اصل مطلب