انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران- مجمع عمومی
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران 6 اسفند 1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/10 | 

  دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی ترویج وآموزش کشاورزی ایران - 6 اسفند 1391 ( نوبت دوم )

 

  ازکلیه اعضاء پیوسته انجمن ترویج و آموزش کشاورزی دعوت می شود در نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که درساعت 30/14 روز یکشنبه مورخ 6/12/1391 درمحل سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، تشکیل می شود، شرکت فرمایند .

  دستورکار مجمع شامل موارد ذیل خواهد بود:

  1- تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

  2- گزارش فعالیت انجمن توسط رئیس هیات مدیره

  3- گزارش مالی انجمن توسط خزانه دار

  4- سخنرانی علمی توسط یکی از اعضاء هیات مدیره انجمن

  5- بررسی و تصویب برنامه یک ساله ومیان مدت انجمن

  6- سایرموارد مورد مطرح در مجمع عمومی عادی

دریافت فایل دعوت نامه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران:
http://iaeea.ir/find.php?item=1.63.40.fa
برگشت به اصل مطلب