هیات مدیره ها و بازرسان انجمن تا اسفندماه ماه سال 1392

 هیات مدیره ها و بازرسان قبلی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

 

  دوره اول 1373-1375

 

  اولین مجمع عمومی صورتجلسه 1373

  نام ونام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره و سمت

  دکتراسماعیل شهبازی رئیس

  دکتر ایرج ملک محمدی نایب رئیس

  دکترسیدیوسف حجازی خزانه دار

  دکترسیروس سلمان زاده عضو

  دکتراسداله زمانی پور عضو

 

  نام ونام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  دکترهوشنگ ایروانی

  دکترعزت اله کرمی

 

  نام ونام خانوادگی بازرسان اصلی

  دکترسیدمحمود حسینی

  مهندس ولی اله بندپی

 

 

  دوره دوم 1375-1377

 

  صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 24/4/1375

 

  نام ونام خانوادگی اعضای هیئت مدیره سمت

  دکتراسماعیل شهبازی رئیس

  دکترهوشنگ ایروانی نایب رئیس

  دکترعزت اله کرمی عضو

  دکترسیروس سلمان زاده عضو

  مهندس مرتضی افتخاری عضو

 

  نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  مهندس علی شفیعی

  مهندس حسین کربلایی

 

  نام ونام خانوادگی بازرسان

  مهندس یوسف حجازی

  دکترمحمد چیذری

 

  دوره سوم 1377-1379

 

  صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 30/7/1377

 

  نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت

  دکترغلامحسین زمانی رئیس

  مهندس علی اصغر میرزائی نایب رئیس

  مهندس یوسف حجازی خزانه دار

  دکتراسماعیل شهبازی عضو

  مهندس محمود یعقوبی نژاد عضو

 

  نام و نام خانوادگی اعضای علی البد ل هیئت مدیره

  دکترمحمد چیذری

  دکترهوشنگ ایروانی

 

  نام و نام خانوادگی بازرسان

  دکترسیدجمال فرج اله حسینی

  مهندس ابراهیم دانشوری

 

 

  دوره چهارم 1379-1381

 

  صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/9/1379

 

  نام ونام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت

  دکتراسماعیل شهبازی رئیس

  دکترمحمد چیذری نایب رئیس

  مهندس یوسف حجازی خزانه دار

  دکترهوشنگ ایراوانی عضو

  مهندس عبدالحسین پاپ زن عضو

  دکترغلامحسین زمانی عضو

  مهندس مرتضی افتخاری عضو

 

  نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  دکترسیداحمد خاتون آبادی

  دکترغلامرضا پزشکی راد

 

  نام ونام خانوادگی بازرسان

  مهندس جعفر غفاری

  دکتراحمد رضوان فر

 

 

  دوره پنجم 1381-1383

 

  صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 19/10/1381

 

  نام ونام خانوادگی اعضای هیئت مدیره سمت

  دکترسیدیوسف حجازی رئیس

  دکترمحمدتقی شریعتی نایب رئیس

  مهندس عباس نوروزی خزانه دار

  دکتراسماعیل شهبازی عضو

  دکترسیدحمید موحد محمدی عضو

  مهندس داود ثمری عضو

  مهندس جواد محمدقلی نیا عضو

 

  نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  دکترهوشنگ ایروانی

  دکترسیدداود حاجی میررحیمی

 

  نام و نام خانوادگی بازرسان سمت

  مهندس مهرداد تیموری بازرس اصلی

  دکترامیرحسین مینائی بازرس اصلی

 

 

  دوره ششم 1383-1385

 

  صورتجلسه مورخ 8/11/1383

 

  نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت

  دکترمحمدتقی شریعتی رئیس

  دکترمحمد چیذری ناب رئیس

  دکترفنح اله آقاسی زاده خزانه دار

  دکترداود حاچی میررحیمی عضو

  دکترعباس نوروزی عضو

  دکترغلامحسین حسینی نیا عضو

  دکترعلیقلی حیدری عضو

 

  نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  مهندس جواد محمدقلی نیا سرپلی

  دکترپیمان فلسفی

 

  نام و نام خانوادگی بازرسان سمت

  مهندس مجیدرضا خداوردیان بازرس اصلی

  مهندس محمدتقی احمدی بازرس اصلی

 

 

  دوره هفتم 1385-1387

 

  صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) و هیئت مدیره مورخ 1/11/1385

 

  نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت

  دکترفتح اله آقاسی زاده رئیس

  دکترسیدداوود حاجی میررحیمی نایب رئیس

  مهندس مجیدرضا خداوردیان خزانه دار

  دکترحسین شیرزاد عضو

  دکترحسین اگهی عضو

  دکترعلیقلی حیدری عضو

  دکترمهرداد نیکنامی عضو

 

  نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  دکترغلامحسین حسینی نیا

  مهندس محمود یعقوبی نژاد

 

  نام و نام خانوادگی بازرسان اصلی سمت

  دکترجواد محمد قلی نیا بازرس اصلی

  مهندس عنایت عباسی بازرس اصلی

 

 

  دوره هشتم 1387-1389

 

  صورتجلسات مجمع عمومی

 

  نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت

  دکترمحمدتقی شریعتی رئیس

  دکترعلی اسدی نایب رئیس

  دکترسیدداود حاجی میررحیمی خزانه دار

  دکترسیدمحمود حسینی عضو

  دکترعلیقلی حیدری عضو

  دکترمحمد مختارنیا عضو

  دکترمهرداد نیک نامی عضو

 

  نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  دکترداود ثمری

  مهندس نصراله شمس آذر

 

  نام و نام خانوادگی بازرسان اصلی

  مهندس مجیدرضا خداوردیان

  مهندس ابراهیم دانشوری

 

 

  دوره نهم 1389-1392

 

  صورتجلسات مجامع عمومی و عادی و هیئت مدیره مورخ 20/9/1389

  نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت

  دکترعلی اسدی رئیس

  دکتر داود ثمری نایب رئیس

  دکترمحمد مختارنیا خزانه دار

  دکترعباس نوروزی عضو

  دکترجواد محمدقلی نیاسرپلی عضو

  دکتراسماعیل کرمی دهکردی عضو

  دکتر حسین یادآور عضو

 

  نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  مهندس مجید رضا خداوردیان

  مهندس جعفر غفاری

 

  نام و نام خانوادگی بازرسان اصلی

  مهندس ابراهیم دانشوری

  دکتر داود حاجی میررحیمی

 

دوره دهم 1392-1395

  نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره سمت

  دکتر غلامحسین حسینی نیا رئیس

 دکترعلی اسدی نایب رئیس

 دکتر داود حاجی میررحیمی، خزانه دار

  کتراسماعیل کرمی دهکردی، عضو

  دکتر جواد محمدقلی نیاسرپلی، عضو

  دکتر عنایت الله عباسی، عضو

 دکتر شاهپسند، عضو

 

نام و نام خانوادگی اعضای علی البدل هیئت مدیره

  دکتر غلامرضا مجردی

  مهندس سمیرا انواری

  نام و نام خانوادگی بازرسان اصلی

  مهندس ابراهیم دانشوری

  مهندس مجید رضا خداوردیان


دفعات مشاهده: 13785 بار   |   دفعات چاپ: 1969 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 78 بار   |   0 نظر