کمیته های تخصصی انجمن

  انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران به منظور دستیابی به اهداف خود و پاسخگویی هرچه بیشتر به نیازهای علمی اعضای آن، فعالیتهای خود را در قالب شش کمیته تخصصی سازماندهی نموده است.

  کمیته پشتیبانی مالی:

  وظایف:

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از تلاش در جهت استقلال و بهبود وضعیت مالی انجمن وبررسی راهکار های آن همچنین بررسی چگونگی پرداخت ها و هزینه ها می باشد.

  اعضای کمیته:

  دکتر طهماسبی، دکتر اسدی

------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------

  کمیته روابط عمومی و امور بین الملل:

  وظایف:

  وظیفه این کمیته تلاش در جهت تعامل با مجامع، همایشها، نشست ها، انجمن ها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مرتبط می باشد.

  اعضای کمیته:

  دکتر کرمی، مهندس موسوی، دکتر بیژنی

------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------

  کمیته دانشجویی:

  وظایف:

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از فعال سازی شاخه دانشجوئی واستانی همچنین برنامه ریزی و اجرای نظام مشارکتی با انجمن های دانشجوئی و برگزاری جشنواره های دانشجویی.

  اعضای کمیته:

  دکتر عباسی، دکتر حیاتی

------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------

  کمیته تعملات ملی و راهبردی:

  وظایف:

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از:

  - برنامه ریزی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی

  - برنامه ریزی و اجرای سخنرانی های علمی و تخصصی

  - طراحی و اجرای کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه ترویج و آموزش

  - خدمات مشاوره ای

  - برگزاری مجمع عمومی انجمن

  - بازبینی رهیافت ها و راهبردهای ترویج در کشور به منظور تاثیر گذاری بیشتر در تصمیم گیری ها

  - تعیین راهبردهای آموزش کشاورزی در ایران

  اعضای کمیته:

  دکتر اسدی، دکتر حیاتی، دکتر متولی

------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------

  کمیته آموزش و پژوهش و انتشارات:

  وظایف:

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از: 

  - تهیه بانک اطلاعاتی اعضای انجمن

  - دریافت مجوز مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

  - تهیه و چاپ کتب تالیفی و ترجمه ای، برشور، خبرنامه و سایر نشریات مورد نیاز

  - برقراری ارتباط با سازمان ها و نهادهای آموزشی، علمی، اجرایی و پژوهشی

  - بررسی و تهیه تفاهم نامه با سازمان ها و پیگیری تا اجرا

  اعضای کمیته:

  دکتر متولی، دکتر یعقوبی

------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------

 کمیته گردهمایی های علمی:

  وظایف:

برگزاری کنگره ها، همایش ها، جشنواره های علمی

  اعضای کمیته:

دکتر یعقوبی، دکتر متولی

------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------

 کمیته آمار و اطلاعات:

  وظایف:

  مهمترین وظایف این کمیته عبارتند از جمع آوری آمار و اطلاعات از فعالیت های انجمن و تدوین گزارش فعالیت ها

  اعضای کمیته:

دکتر بیژنی، مهندس موسوی، دکتر کرمی


دفعات مشاهده: 13006 بار   |   دفعات چاپ: 1461 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر