[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
عضویت در انجمن::
کمیته های تخصصی انجمن::
اخبار رویدادها و همایش ها::
مجمع عمومی و کارگاهها::
اسناد و انتشارات::
تسهیلات پایگاه::
مجلات و خبرنامه ها::
روابط بین الملل::
پیوندها- مراکز مرتبط::
طرح ها و برنامه ها::
برقراری ارتباط::
عملکرد انجمن::
پست الکترونیک::
آرشیو تصاویر::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: دوره آنلاین " توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی "
:: تفاهمنامه همکاری در انتشار مجله علمی- پژوهشی
:: تفاهم نامه همکاری
:: آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)
:: نهمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
:: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم
:: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول
:: بازگشت عنوان " مهندسی " در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۰ برای رشته ترویج و آموزش کشاورزی
:: نشست تخصصی آموزش و ترویج کشاورزی
:: اولین همایش ملی کاربرد پژوهشهای نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی
:: وبینار آموزشی طرح تحقیق آمیخته
:: وبینار مدیریت توسعه منطقهای با رویکرد آینده پژوهی
:: وبینار آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی و داده در محیط اینترنت
:: وبینار آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی و داده در محیط اینترنت
:: مجموعه وبینارهای رایگان
:: کارگاه آموزشی google earth
:: برگزاری هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌ زیست پایدار
:: وبینار بین المللی بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات غذا-دارو
:: فراخوان هشتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
:: پنجمین جلسه کارگروه تفاهم نامه مشترک موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران
..
پایگاه مرتبط
وزارت جهاد کشاورزی

..
:: اساسنامه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران ::
اساسنامه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران
(اصلاحیه اساسنامه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/ 3/ 1389)

فصل اول ـ کلیات و اهداف :

ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه کمی و کیفی نیروهای تخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهشی در زمینه های مربوط انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد .
ماده 2 : انجمن ، بنیادی غیر انتفاعی است و در زمنیه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت اداری شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد .
ماده 3 : مرکز انجمن در فرهنگستان علوم در تهران است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمهای علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .
ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد .

فصل دوم – وظایف وفعالیت ها :

ماده 5 : به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه انجمن اقدامات زیر به عمل خواهد آورد.
1- 5 – ایجاد و تحکم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم ترویج و آموزش کشاورزی سر و کار دارند.
2 – 5- همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3 – 5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
4 – 5- ارائه خدمات آموزش و پژوهشی
5 – 5- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی
6 – 5- انتشار کتب و نشریات علمی

فصل سوم – انواع شرایط عضویت:
ماده 6 – انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتست از:
1 – 6- عضویت پیوسته : موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
2 – 6 – عضویت وابسته : افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند . الف : کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 باشند . ب : کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال بنحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.
3 – 6 – عضویت دانشجویی : کلیه دانشجویانی که در رشته های ترویج و آموزش کشاورزی به تحصیل اشتغال دارند.
4 – 6- عضویت افتخاری : شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های ترویج و آموزش کشاورزی حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.
5 – 6- اعضای موسساتی (حقوقی ) : سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی ترویج و آموزش فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند .
تبصره 1 : افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2 : اعضاء افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره را دارا هستند.
تبصره 3 : اعضاء موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7 : هر یک از اعضاء ما مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد .
تبصره 1 : پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن بسزای عضو ایجاد نمی کند .
تبصره 2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند .

ماده 8 : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1 – 8 : استعفای کلی
2 – 8 : عدم پرداخت حق عضویت سالانه تبصره : تائید خاتمه عضویت با هیات مدیره است .

فصل چهارم : ارکان انجمن

ماده 9 : ارکان اصلی عبارتند از:
الف : مجمع عمومی
ب: هیات مدیره (شورای اجرائی )
ج : بازرس (یا بازرسان ) .

الف : مجمع عمومی
ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
1 – 10 – مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
2 – 10 – در صورتیکه هر دعوت تحت مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
3 – 10 – مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس (بازرسان ) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود . شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است . تبصره : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.

ماده 11 : وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
1 – 11 : انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
2 – 11 : تصویب خط مشی انجمن
3 – 11 : بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرسی (یا بازرسان)
4 – 11 : تعیین میزان حق عضویت وتصویب ترازنامه و بودجه انجمن
5 – 11 : تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
6 – 11 : عزل هیات مدیره (شورای اجرایی ) و بازرس ( یا بازرسان)
 7 – 11 : تصویب انحلال انجمن
تبصره 1 : مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دوناظر اداره می شوند .
تبصره 2 : اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره 3 : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند
تبصره 4 : مجمع عمدمی فوق العاده فوق به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 5-11 ، 6-11 ، 7-11 تشکیل می شود.

ب : هیات مدیره ( شورای اجرائی)
ماده 12 : هیات مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
1 – 12- دوره تصدی هیأت مدیره و بازرسین انجمن از دو سال به سه سال اصلاح می گردد.
2- 12- عضویت در هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی ممنوع می باشد، ولی حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از سه چهارم آرای حاضرین در جلسه می تواند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره درآید.
3 – 12- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
4 – 12 – هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه دائمی با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.
5 – 12 – کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با اعضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است.
6 – 12 – هیات مدیره موظف است حداقل ماهی یکبار جلسه خود را تشکیل دهد.
7 – 12 – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء سمت می یابد و تصمیمات مختلفه با اکثریت آراء موافق ، معتبر است.
8 -12 – کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورت جلسات هیات مدیره نگهداری می شود.
9 -12 – شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
10 – 12 – در صورت استعفاء برکناری یا فوت هر یک از اعضاء هیات مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
11 -12 – شرکت بازرس ( یا بازرسان ) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.
12 – 12 – هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تحدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدیده اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید . تبصره : هیات مدیره پیشین تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 13 : هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1 – 13 – اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و تصویبات مجمع عمومی
2 – 13 – تشکیل گروههای علمی انجمن ، تعیین وظایف ، و نظارت بر فعالیت آنها .
3 – 13 – حفظ ونگهداری اموال منقول و غیر منقول انجمن
4 – 13 – تدوین و تصویب آیین نامه های اجرائی
5 – 13 – تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی برای طرح در مجمع عمومی
6 – 13 – اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.
7 – 13 – انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8 – 13 - اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارچوب وظایف انجمن
9 – 13 – جلب هدایا و کمکهای مالی
10 – 13 – اهداء صورتهای تحقیقاتی و آموزشی
11 – 13 – اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
12 – 13 – ارسال گزارشهای لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ج ـ بازرس یا بازرسان
ماده 14 – مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و . . . نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید . تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .
ماده 15 ـ وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :
1 – 15 – بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2 -15 – بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3 – 15 – گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان وبدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد .

فصل پنجم ـ گروه های علمی انجمن :
ماده 16 ـ انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند . 1) گروه های تخصصی 2) کمیته آموزش و پژوهش 3) کمیته انتشارات 4) کمیته آمار و اطلاعات 5) کمیته پذیرش و روابط عمومی 6) کمیته گردهمائی های علمی
1 – 16 – تهیه وتصویب آئینامه ، تشکیل گروهها و کمیته ها با هیات مدیره انجمن است .

فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه :
ماده 17 ـ منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضویت اعضاء
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای
3-17- دریافت هدایا و کمک ها

ماده 18 ـ درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می شود .
ماده 19 ـ کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود .
ماده 20 ـ کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود .
ماده 21 ـ هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه ، از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ وآموزش عالی معتبر است .
ماده 22 ـ انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند .
ماده 23 ـ در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی ، همان مجمع هیات تصفیه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هیات تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه دارائی های منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند .
ماده 24 ـ این اساسنامه مشتمل بر شش فصل ، 24 ماده ـ زیر ماده و ـ تبصره در جلسه مورخ 7/7/72 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید .
دفعات مشاهده: 13617 بار   |   دفعات چاپ: 1555 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 78 بار   |   0 نظر
::
انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران Iranian Agricultural Extension and Education Association
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4549