فراخوان هشتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی فراخوان هشتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/9 | 

 هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست پایدار:

توسعه منابع انسانی محور توسعه کشاورزی و روستایی پایدار 
 
8th National Congress on Sustainable Agricultural Extension & Education, Natural Resources and Environment:
 
Human Resource Development as the Basis for Sustainable Agricultural and Rural Development
 
 
انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران مفتخر است با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (موسسه آموزش و ترویج کشاورزی)، «هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست  پایدار» با تمرکز بر «توسعه منابع انسانی به­عنوان محور توسعه کشاورزی و روستایی پایدار» و در راستای تعمیق و توسعه دانش نظری، ارتباط هرچه بیشتر بین بخش­های دانشگاه و اجرا و تلفیق اندیشه و عمل و مسئله‌محوری در ترویج و آموزش کشاورزی، در آبان­ماه سال 1399 در شهر علم و فناوری، کرج برگزار نماید. این محفل علمی فرصتی مناسب برای حضور، اندیشهورزی، تدوین سیاست و برنامه­ریزی صاحبنظران علمی و اجرایی ترویج و آموزش کشاورزی و تقویت شبکه­سازی استادان، صاحبنظران، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان و دانشجویان این حوزه بوده و راهنمای تداوم مسیر توسعه علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و غلبه بر چالشهای پیشروی این نظام در پاسخگویی به نیازهای رو به تغییر جامعه خواهد بود. بر این اساس، از تمامی صاحبان دانش علمی و کاربردی تقاضا میشود با ارائه دستاوردهای علمی، پژوهشی و اجرایی خود، بر کیفیت و غنای این محفل بیافزایند.
اهداف کنگره
 • تحلیل الزامات و سازوکارهای توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی
 • تبیین زمینه­های تلفیق اندیشه و عمل و مسئله محوری در ترویج و آموزش کشاورزی
 • تحلیل و بررسی نظام نوین ترویج کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد
 • تبیین الزامات توسعه بهره­وری نظام آموزش کشاورزی تحولگرا، اثربخش و کارآفرین  
 • فراهم نمودن فرصت تقویت شبکه دانش و اطلاعات در بخش کشاورزی و بهره­مندی بهینه از تجربه­های عملیاتی
 • شناسایی و تقویت زمینههای نوین اثرگذاری نظام‌ ترویج و آموزش بر توسعه دانش­بنیان بخش کشاورزی و روستایی
 • تبیین زمینه­های توسعه کسب‌وکارهای نوپا و زیست­بوم­های کارآفرینی در بخش کشاورزی
 
محورهای کنگره
 1- نظام نوین ترویج کشاورزی: چالش­ها، فرصت­ها و زمینه ­های بهبود
 • چالش­ها و فرصت­های پیاده‌سازی مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی
 • پهنه‌بندی عرصه‌های تولید: چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای بهبود
 • مراکز جهاد کشاورزی دهستان: ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مأموریت‌های نوین
 • بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی (بخش خصوصی، سازمان‏های کشاورزان، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکای بین‌المللی) در نظام ترویج کشاورزی
 • رویکردهای نوین تعامل اثربخش کنشگران شبکه دانش کشاورزی(ترویج، تحقیق، اجرا)
 • جایگاه ترویج در سیاست و سیاستگذاری و برنامه­های بخش کشاورزی
 • تجارب موفق محلی، منطقه‌ای و ملی نوین در ترویج کشاورزی
 • رهیافت‌ها و روش‌های اثربخش و پایدار ترویج کشاورزی
 • شیوه‌های نوین تأمین مالی در ترویج: سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های داوطلب و اهداکنندگان ملی یا بین‌المللی
 • پیشران‌های نظام نوین ترویج کشاورزی
 • آینده­پژوهی نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران
 • امنیت و سلامت غذایی در شرایط تحریمی و نقش ترویج و آموزش کشاورزی
 
2- توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی
 • چالش ها، فرصت­ها و ماموریت­های نوین در آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
 • توسعه حرفه‏ای، ارتقای هویت حرفه‌ای و انگیزه شغلی مروّجان مسئول پهنه
 • تربیت مدیران آینده در بخش کشاورزی
 • آموزش کنشگران زنجیره ارزش کشاورزی (تشکل‌ها، شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، شرکت­ها و مؤسسات کشاورزی بخش خصوصی، تأمین‌کنندگان نهاده‌ها و ...)
 • آموزش و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری، تشکل­های اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی
 • کشاورزان آینده و جوانان روستایی
 • آموزش کشاورزان شهری، مسئولان و عموم مردم (سواد کشاورزی)
 • نیازسنجی، ارزیابی اثربخشی و اقتصادسنجی فعالیت‌های آموزشی و ترویجی و آموزش کارکنان
 
3- آسیب­شناسی نظام­های ترویج و آموزش کشاورزی  از منظر:
 • سازوکارهای تعامل دانشگاه و نظام ترویج و آموزش کشاورزی
 • آموزش متوسطه کاردانش و هنرستان‌های کشاورزی
 • مؤلفه­های نظام آموزش بهره­برداران بخش کشاورزی
 • فرایند توسعه صلاحیتهای کارآفرینانه کشاورزان
 • به‌کارگیری تجربیات جهانی در حوزه طراحی و استقرار نظام آموزش بهره‌برداران بخش کشاورزی
 • آیندهپژوهی در بهینه­سازی مستمر نظام آموزش بهره‌برداران بخش کشاورزی
  
4- مأموریت­های ویژه ترویج و آموزش کشاورزی در سده جدید (1400 هجری شمسی):
 • مداخله­گری در زنجیره ارزش محصولات بخش کشاورزی
 • شناسایی و بهره­مندی از فرصتهای نوین کارآفرینی و توسعه زیست­بوم­های کارآفرینی در بخش کشاورزی
 • هوشمندسازی مزرعه و توسعه کشاورزی دیجیتال
 • تولید محصول سالم و ارتقای سلامت غذا
 • کشاورزی چندکارکردی و کشاورزی قراردادی
 • پیاده­سازی نظام پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی
 • تنوع­زیستی
 • توسعه فناوری­های نوین (مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، کشاورزی هستهای و غیره)
 • ترویج رهیافت­های کشاورزی کم کربن
 • رهیافت­ها و رویکردهای سازگاری با تغییر اقلیم
 • تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs)
 • کشاورزی فراسرزمینی و الزامات آن برای بخش آموزش و ترویج کشاورزی
 • استانداردسازی محصولات کشاورزی و تحقق بهره­وری سبز
 • مدیریت چالش­های عمده بخش کشاورزی مانند: کمبود آب، فرسایش خاک و مسائل زیست محیطی
 
5- ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی
 • معرفی مدل­های زیست­بوم کارآفرینی، نوآوری و استارتاپی کشاورزی
 • فرصت­ها و تهدیدهای کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارهای نوپای بخش کشاورزی در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی
 • روش­های توسعه اثربخشی استارتاپ­های کشاورزی
 • راهبردهای ترویج و آموزش در توسعه کسب‌وکارهای متداول کشاورزی و روستایی به سمت کسب‌وکارهای نوآورانه و کارآفرینانه
 • مدلها و رویکردهای نوین توانمندسازی و ظرفیتسازی در جوامع روستایی برای توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپا
 • مدلهای نظری و تجربی مراکز نوآوری و رشد کشاورزی و روستایی
 • چالش­های موجود در توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپای بخش کشاورزی در ابعاد فردی، سازمانی و ملی
 • راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و راه­اندازی کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی
 • نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپا در شرایط تحریم و رویارویی با چالش­های اقتصادی
 • ترویج نوآوری و فناوری­های نوین در تقویت توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی
 • بهره­گیری گروه­های کمتر برخوردار از پتانسیل کسب‌وکارهای نوپا
 • الگوهای پیشنهادی برای توسعه مراکز نوآوری و شتابدهی کشاورزی
 • عارضه­یابی توسعه شرکت­های دانش­بنیان بخش کشاورزی
 • کارکرد صندوق اعتباری در توسعه کسب و کارهای کشاورزی
 • نقش بخش خصوصی در تسهیل توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب ‌و کارهای نوپای کشاورزی
 
6- همکاری­های بخش­های خصوصی و دولتی در فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی
 • اهمیت و اثرات مشارکت و همکاری­های بخش خصوص و دولتی در فرایند توسعه پایدار کشاورزی
 • نقش ترویج در افزایش کمی و کیفی چرخه عمر برنامه­های مشارکت بخش­های خصوصی و دولتی در توسعه پایدار بخش کشاورزی
 • موانع و مشکلات همکاری­های بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی
 • بهین تجارب ملی و بین­المللی در همکاری­ بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه پایدار کشاورزی
 • سازوکارهای تأمین منابع مالی پروژه­محور از طریق نهادهای مالی و توسعه­ای در فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی
 • ساختارهای سازمانی دولتی حمایتگر ترویج و آموزش کشاورزی
 
7- نظام آموزش عالی کشاورزی پایدار، صلاحیت­محور و کارآفرین
 • تربیت مروج کشاورزی: تلفیق مهارت‌های نرم، عمومی و مدیریتی در برنامه درسی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی.
 • مأموریتهای جدید نظام آموزش عالی کشاورزی در مواجهه با تحولات و چالشهای پیشرو
 • آموزش عالی کشاورزی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای نوپا
 • جایگاه مراکز نوآوری، رشد و شتابدهی در توسعه کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی
 • تحلیل انتقادی رشتهها و محتوای دروس آموزش عالی کشاورزی
 • آموزش عالی کشاورزی و توسعه صلاحیتهای کارآفرینانه دانشجویان
 • نظام مدیریت استعدادهای بخش کشاورزی
 • آیندهپژوهی نظام آموزش عالی کشاورزی کشور
 • طرحها و برنامههای تجربی آموزش کشاورزی اثربخش، تحولآفرین و کارآفرین
 • اشتغال­پذیری دانش­آموختگان نظام آموزش عالی کشاورزی پایدار
 • ظرفیت­های بین­رشته­ای تحقیقات در حوزه آموزش عالی کشاورزی
 • راهبردها و سازوکارهای تحقق رسالت سوم (تعامل با جامعه) آموزش عالی کشاورزی
 • ظرفیت های تعامل بخش اجرا و آموزش عالی در قالب ماده 21 و 23 قانون افزایش بهره­وری

8- تلفیق اندیشه و عمل و مسئله محوری در ترویج و آموزش کشاورزی
 • کاربرد نظریه­های علمی در ارتقای بهره­وری برونداد تلفیق علم و عمل و مسئله­محوری در برنامه­های ترویج و آموزش کشاورزی
 • الگوهای طراحی مسئله­محور در برنامه­های ترویج و آموزش کشاورزی ؛ تاریخچه و سیر تحول، مفاهیم و مفروضات
 • ویژگی­های برنامه­های ترویج و آموزش کشاورزی مبتنی بر مسئله؛ تجربیات و بهره­وری برنامه­ها
 • نظریه عملی شواب (Schwab's Practical Theory تلفیق نظریه و عمل در برنامه­ریزی و اجرای برنامه­های ترویج و آموزش کشاورزی
 • رسالت و نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت بحران­ها و بلایای طبیعی (سیل، زلزله، خشکسالی و غیره)
 
9- توسعه پایدار روستایی
 • جایگاه روستا در توسعه پایدار و نظام برنامه­ریزی ملی
 • تجارب، برنامهها و طرحهای نوآورانه داخلی و خارجی در زمینه توسعه روستایی 
 • اگرو توریسم و اکوتوریسم و توسعه پایدار روستایی و کشاورزی
 • سیاست­ها و الزامات ارائه خدمات ترویجی -کشاورزی و ارتباطات روستایی  هوشمند
 • مدیریت و توسعه پایدار روستایی
 • آسیب­شناسی راهبردها و برنامه­های توسعه پایدار روستایی
 • نظام­های بهره­برداری کشاورزی و روستایی 
 
10- ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه تشکل­های روستایی و کشاورزی
 • رویکردهای نظری ترویج و توسعه تشکل­های روستایی
 • ترویج فرهنگ ایجاد تشکل­ در بین گروههای خاص جامعه روستایی
 • تحلیل انتقادی برنامههای توسعه تعاونیها و تشکلهای کشاورزی و روستایی در کشور
 • آسیبها و چالش­های توسعه تعاونی­ها و تشکلهای روستایی
 • کارکرد تشکل­ها و سازمان­های مردم­نهاد در مدیریت بهینه منابع آب و انرژی و حفاظت محیط‌زیست
 • کارکرد تشکل­ها و سازمان­های مردم‌نهاد در توسعه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی
 • الگوها و تجربیات موفق ملی و بین­المللی در زمینه توسعه تشکل­های روستایی و کشاورزی
 


 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6502 بار   |   دفعات چاپ: 752 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر