آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

 | تاریخ ارسال: 1401/6/19 | 

دفعات مشاهده: 1204 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن 5 آبان 1395

بسمه تعالی

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی


بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن ترویج و آموزش کشاورزی می رساند، مجمع عمومی عادی انجمن برای انتخاب یازدهمین دوره هیات مدیره در پنجم آبان ماه سال جاری ( 5/8/1395 )روز چهار شنبه در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز راس ساعت 18 برگزار میگردد

دستور کار مجمع شامل موارد ذیل خواهد بود :
1.    تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید
2.    گزارش رئیس هیات مدیره انجمن
3.    گزارش خزانه دار و تصویب ترازمالی انجمن
4.    ثبت نام کاندیدا ها برای هیات مدیره جدید
5.    برگزاری انتخابات برای تعیین یازدهمین دوره اعضاء هیات مدیره و بازرسان انجمن

در ضمن هر عضو شرکت کننده می تواند حداکثر وکالت دو نفرازاعضاء پیوسته انجمن را که امکان حضور در مجمع را ندارند ، کتبا بپذیرند


                                              هیات مدیره انجمن ترویج و آموزش کشاورزی


دفعات مشاهده: 11174 بار   |   دفعات چاپ: 1151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران ( نوبت دوم )

بسمه تعا لی

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران (   نوبت دوم  )   

دریافت فایل

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران می رساند، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء در نوبت اول مجمع در تاریخ  ۱۳۹۲/۹/۲۷، بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه انجمن، نوبت دوم مجمع عادی انجمن برای انتخاب دهمین دوره هیات مدیره در روز دوشنبه مورخه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ راس ساعت ۱۴ در محل معاونت فرهنگی دانشگاه تهران تالار امیرکبیر واقع در میدان انقلاب خیابان ۱۶ آذر ساختمان کلینیک دانشگاه تهران طبقه سوم ،  برگزار می گردد .

دستور کار مجمع شامل موارد زیر خواهد بود :

۱ – تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

۲ -  گزارش رئیس هیات مدیره انجمن

۳ -  گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی انجمن

۴ -  ثبت نام کاندیدا ها

۵ -  برگزاری انتخابات برای تعیین دهمین دوره اعضاء هیات مدیره وبازرسان انجمن

در ضمن هرعضو شرکت کننده می تواند حداکثر وکالت دو نفراز اعضاء پیوسته انجمن را که امکان حضور در مجمع را ندارند ، کتبا" بپذیرد.

هیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

۱۳۹۲/۱۰/۱


دفعات مشاهده: 12899 بار   |   دفعات چاپ: 1502 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 38 بار   |   0 نظر

مجمع عمومی انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی ایران

مجمع عمومی انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی ایران

 

 

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن علمی ترویج وآموزش کشاورزی ایران

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن علمی ترویج وآموزش کشاورزی ایران میرساند ، مجمع عمومی عادی انجمن برای انتخاب دهمین دوره هیات مدیره در تاریخ 27/9/ 1392 روز چهارشنبه در محل معاونت فرهنگی دانشگاه تهران تالار امیرکبیر واقع در میدان انقلاب خیابان 16 آذر ساختمان کلینیک دانشگاه تهران، راس ساعت 14 برگزار می گردد .

دستور کار مجمع شامل موارد زیر خواهد بود :

1 – تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

2 - گزارش رئیس هیات مدیره انجمن

3 - گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی انجمن

4 - ثبت نام کاندیدا ها

5 - برگزاری انتخابات برای تعیین دهمین دوره اعضاء هیات مدیره وبازرسان انجمن

 

چنانچه برابر اساسنامه انجمن تعداد حاضرین دراولین جلسه مجمع به حد نصاب قانونی نرسد، دومین جلسه مجمع عمومی در تاریخ 18/10/1392 روز چهارشنبه راس ساعت 14 در همان محل تشکیل و باهر تعداد شرکت کننده رسمیت یافته و قانونی خواهد بود. 

در ضمن هرعضو شرکت کننده می تواند حداکثر وکالت دو نفراز اعضاء پیوسته انجمن را که امکان حضور در مجمع را ندارند ، کتباً بپذیرد .

   هیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

1392/9/12 

دریافت فایل

 


دفعات مشاهده: 12999 بار   |   دفعات چاپ: 1531 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر

نتایج مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی ترویج وآموزش کشاورزی ایران - 6 اسفند 1391 ( نوبت دوم )

نتایج مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی ترویج وآموزش کشاورزی ایران - 6 اسفند 1391 ( نوبت دوم )

 

 

نتایج مجمع عمومی در فایل های زیر قابل دسترس می باشند:

گزارش 1

گزارش 2

گزارش 3


دفعات مشاهده: 13008 بار   |   دفعات چاپ: 1659 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 69 بار   |   0 نظر

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران، اسفندماه 1390

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن درساعت 14 روز شنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ درمحل ساختمان دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران واقع در تهران – میدان انقلاب – خیابان 16 آذر – خیابان ادوارد بران – پلاک 13 جدید – طبقه سوم تشکیل گردید. جلسه طبق برنامه زیر اجرا گردید:

 1- تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 2- گزارش رئیس هیات مدیره انجمن

 3- گزارش مالی انجمن توسط خزانه دار

 4- بررسی و تصویب برنامه 3 ساله آینده انجمن

 5- سایر موارد مورد مطرح در مجمع عمومی عادی

 

بنا به تصمیم اعضای پیوسته این انجمن، موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

دریافت فایل


دفعات مشاهده: 12768 بار   |   دفعات چاپ: 1589 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 64 بار   |   0 نظر

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران 6 اسفند 1391

 | تاریخ ارسال: 1391/11/10 | 

  دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی ترویج وآموزش کشاورزی ایران - 6 اسفند 1391 ( نوبت دوم )

 

  ازکلیه اعضاء پیوسته انجمن ترویج و آموزش کشاورزی دعوت می شود در نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که درساعت 30/14 روز یکشنبه مورخ 6/12/1391 درمحل سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، تشکیل می شود، شرکت فرمایند .

  دستورکار مجمع شامل موارد ذیل خواهد بود:

  1- تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

  2- گزارش فعالیت انجمن توسط رئیس هیات مدیره

  3- گزارش مالی انجمن توسط خزانه دار

  4- سخنرانی علمی توسط یکی از اعضاء هیات مدیره انجمن

  5- بررسی و تصویب برنامه یک ساله ومیان مدت انجمن

  6- سایرموارد مورد مطرح در مجمع عمومی عادی

دریافت فایل دعوت نامه


دفعات مشاهده: 12791 بار   |   دفعات چاپ: 1630 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 68 بار   |   0 نظر