چاپ شماره جدید مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی چاپ شماره جدید مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/16 | 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مقالات به سایت مجله مراجعه نمایید.
http://www.iaeej.ir/

دفعات مشاهده: 8384 بار   |   دفعات چاپ: 786 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رتبه 43 تاثیر پذیری مجله علوم ترویج و اموزش کشاورزی انجمن ترویج در بین 693 مجله علمی پژوهشی

رتبه 43 تاثیر پذیری مجله علوم ترویج و اموزش کشاورزی انجمن ترویج در بین 693 مجله علمی پژوهشی

AWT IMAGE

بر اساس ارزیابی اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، مجله علوم ترویج و اموزش کشاورزی ایران به عنوان مجله اصلی انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی ایران در بین 692 مجله علمی پژوهشی رتیه 43 را کسب نمود. آخرین ضریب تاثیر گزارش شده برای این مجله 375/0 محاسبه شده است. بالاترین ضریب تاثیر برابر با 355/1 محاسبه شده است که متعلق به مجله مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بدین وسیله انجمن کسب این جایگاه را به کلیه نویسندگان، سردبیر، اعضای هیات تحریریه، کارکنان مجله و کلیه اعضای انجمن تبریک عرض می نماید. 

برای اطلاع بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید:

دانلود فایل

ردیف عنوان  رتبه وابستگی  ضریب تاثیر
1 مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علمی پژوهشی وزارت علوم 1.355
2 ناتوانی های یادگیری - دانشگاه محقق اردبیلی - انجمن پژوهش های آموزشی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 1
3 نقد ادبی - مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 1
4 مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.971
5 بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.949
6 پژوهش های حقوق تطبیقی - (مدرس سابق)-دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.75
7 مدرس - تخصصی شده دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.75
8 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی-دانشگاه مازندران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.714
9 فصلنامه آموزش مهندسی ایران   فرهنگستان علوم 0.639
10 ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی علمی ترویجی وزارت علوم 0.571
11 حکومت اسلامی علمی پژوهشی حوزه علمیه 0.571
12 روان شناسی و دین علمی پژوهشی حوزه علمیه 0.571
13 دانش مدیریت  - تخصصی شده علمی پژوهشی وزارت علوم 0.563
14 ادبیات پایداری (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه شهید با هنر کرمان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.545
15 نقد و نظر علمی پژوهشی حوزه علمیه 0.545
16 راهبرد دفاعی - مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.538
17 خانواده پژوهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.508
18 سیاست علم و فناوری - مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور - با همکاری انجمن علمی مدیریت تکنولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.5
19 مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی - با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.5
20 هنرهای زیبا - تخصصی شده دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.5
21 جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.488
22 تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری سابق) - انجمن حسابداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.475
23 پژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.464
24 پژوهش های جغرافیایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.458
25 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.448
26 مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت  علمی ترویجی وزارت علوم 0.447
27 رهیافت - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور علمی ترویجی وزارت علوم 0.444
28 کتابداری و اطلاع رسانی - آستان قدس رضوی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.438
29 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز - وزارت امورخارجه علمی پژوهشی وزارت علوم 0.436
30 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز - وزارت امورخارجه علمی پژوهشی وزارت علوم 0.436
31 پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.429
32 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.429
33 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.429
34 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.429
35 روانشناسی معاصر - انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.429
36 پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.411
37 روانشناسی - انجمن ایرانی روانشناسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.411
38 پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی - تخصصی شده دانشگاه مازندران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.389
39 پژوهش زنان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.38
40 روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی سابق) دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.38
41 پژوهشهای اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.379
42 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.375
43 بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران علمی  پژوهشی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.359
44 پژوهشهای انسان شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.359
45 مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.359
46 نامه علوم اجتماعی - تخصصی شده دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.359
47 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.359
48 مطالعات اوراسیای مرکزی - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.357
49 ژئوپلتیک - انجمن ژئوپلتیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.349
50 پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.345
51 پیشرفتهای حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)-دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.345
52 اخلاق در علوم و فناوری - انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری علمی پژوهشی وزارت علوم 0.34
53 اقتصاد منابع طبیعی (دانشکده علوم اداری و اقتصاد سابق ) - دانشگاه اصفهان علمی ترویجی وزارت علوم 0.333
54 دانش سیاسی و بین المللی (دانشکده علوم اداری و اقتصادی سابق) - دانشگاه اصفهان علمی ترویجی وزارت علوم 0.333
55 علوم اداری و اقتصاد - تخصصی شده دانشگاه اصفهان علمی ترویجی وزارت علوم 0.333
56 پژوهش های حسابداری مالی - دانشگاه اصفهان - همکاری با دانشگاههای دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.328
57 روابط خارجی - پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی وزارت علوم 0.324
58 آموزش عالی ایران - انجمن آموزش عالی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.316
59 راهبرد فرهنگ - شورای عالی انقلاب فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.31
60 جامعه شناسی کاربردی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.306
61 مطالعات راهبردی - پژوهشکده مطالعات راهبردی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.304
62 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر علمی پژوهشی وزارت علوم  0.298
63 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم علمی پژوهشی وزارت علوم 0.297
64 پژوهشنامه مدیریت تحول - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.29
65 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.288
66 دانش حسابداری -دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن حسابداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.286
67 راهبرد - مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی پژوهشی وزارت علوم 0.283
68 اطلاعات سیاسی اقتصادی مؤسسه اطلاعات علمی ترویجی وزارت علوم 0.281
69 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات - سازمان اسنادکتابخانه ملی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.278
70 اقتصاد اسلامی - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - همکاری با انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.273
71 جامعه شناسی ایران - انجمن جامعه شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.273
72 مشاوره و روان درمانی خانواده - دانشگاه کردستان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.267
73 مطالعات ملی - موسسه مطالعات ملی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.266
74 روش شناسی علوم انسانی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی وزارت علوم 0.262
75 مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.259
76 اقتصاد پولی - مالی (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی - با همکاری انجمن بازرگانی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.256
77 اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.256
78 دانش و توسعه دانشگاه فردوسی همکاری با انجمن بازرگانی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.256
79 دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.256
80 اقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.255
81 دانش انتظامی - دانشگاه علوم انتظامی - با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.255
82 نوآوریهای آموزشی - وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی وزارت علوم 0.255
83 ادب پژوهی - دانشگاه گیلان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.25
84 آموزه های حقوق کیفری - دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.25
85 پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق)- دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.25
86 علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.25
87 مطالعات اجتماعی ایران - انجمن جامعه شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.25
88 کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) - وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی وزارت علوم 0.245
89 توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی سابق)  دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.242
90 روستا و توسعه - جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.24
91 تحقیقات حقوقی - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.237
92 اقتصاد کشاورزی - انجمن اقتصاد کشاورزی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.236
93 پژوهشنامه بازرگانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.233
94 مطالعات روانشناختی - دانشگاه الزهرا(س) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.232
95 اصول بهداشت روانی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.231
96 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات یران با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.23
97 مطالعات اقتصاد انرژی - موسسه مطالعات بین المللی انرژی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.23
98 رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.227
99 پژوهشنامه روانشناسی بالینی و مشاوره ( مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق ) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.22
100 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ( مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق ) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.22
101 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن تعلیم و تربیت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.22
102 مطالعات تربیتی وروانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد همکاری با انجمن تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.22
103 جامعه شناسی هنر و ادبیات (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.214
104 دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.214
105 ذهن علمی پژوهشی حوزه علمیه 0.214
106 تحقیقات اقتصادی - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.213
107 محیط شناسی - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.212
108 انتظام اجتماعی - دانشگاه علوم انتظامی - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.211
109 مهندسی برق و الکترونیک ایران - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.207
110 تازه های علوم شناختی - مؤسسه مطالعات علوم شناختی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.206
111 چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت سابق) - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.206
112 مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.204
113 آب و فاضلاب - مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب علمی پژوهشی وزارت علوم 0.2
114 پژوهش سیاست نظری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.2
115 زمین شناسی اقتصادی - دانشگاه فروسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.2
116 مدیریت سلامت علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.2
117 مطالعات برنامه درسی - انجمن مطالعات برنامه درسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.2
118 پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) - انجمن مشاوره ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.196
119 مجله حقوقی بین المللی-دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی
ریاست جمهوری
علمی پژوهشی وزارت علوم 0.196
120 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.194
121 حقوق (حقوق و علوم سیاسی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.191
122 جغرافیا - انجمن جغرافیایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.19
123 پژوهشهای روانشناختی - خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.188
124 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.186
125 علوم آماری ایران - انجمن آمار ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.185
126 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.18
127 فضای جغرافیایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.179
128 پژوهشهای حقوقی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش علمی ترویجی وزارت علوم 0.177
129 آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.176
130 تحقیقات علوم رفتاری علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.176
131 حقوق پزشکی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.174
132 مطالعات پیشگیری از جرم - پلیس پیشگیری نیروی انتظامی علمی ترویجی وزارت علوم 0.172
133 اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.171
134 پژوهش های ارتباطی - سازمان صدا و سیما علمی پژوهشی وزارت علوم 0.171
135 تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - نهاد کتابخانه های عمومی کشور علمی پژوهشی وزارت علوم 0.17
136 هویت شهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.17
137 ادب عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
138 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
139 ادبیات و علوم انسانی تخصصی شده دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
140 پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
141 پژوهشهای ایران شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
142 پژوهشهای علوم تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
143 حرکت تخصصی شده دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
144 دانش حسابرسی - دیوان محاسبات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
145 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی (حرکت سابق)-دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
146 طب ورزشی (حرکت سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
147 علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) علمی ترویجی وزارت علوم 0.167
148 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
149 مطالعات روانشناسی تربیتی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
150 معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا سابق) - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.167
151 جغرافیا و توسعه ناحیه ای - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.163
152 سیاست خارجی - وزارت امور خارجه علمی ترویجی وزارت علوم 0.163
153 پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی سابق ) - دانشگاه تبریز - با همکاری انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.161
154 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.161
155 علوم روانشناختی - خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.161
156 حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.16
157 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.159
158 مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.158
159 پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی - تخصصی شده دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.156
160 تاریخ ادبیات (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.156
161 تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.156
162 شناخت (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.156
163 نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.156
164 حسابداری مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.154
165 زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.154
166 سیاست (حقوق و علوم سیاسی سابق)-دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.151
167 پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق)  دانشگاه مازندران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.15
168 رسانه وزار ت فرهنگ و ارشاد اسلامی علمی ترویجی وزارت علوم 0.149
169 پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.148
170 علوم مدیریت ایران - انجمن علوم مدیریت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.146
171 اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق)-دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
172 اندیشه های نوین تربیتی - دانشگاه الزهرا (س) - با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
173 انسان پژوهی دینی - مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
174 پژوهش در سلامت روانشناختی - دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
175 پژوهش های زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
176 پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
177 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
178 تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
179 جستارهای اقتصادی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
180 حقوق   افغانستان 0.143
181 حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق ) - پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
182 حکمت و فلسفه - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
183 مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان ( مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
184 مطالعات ادبیات کودک - دانشگاه شیراز- با همکاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
185 مطالعات اسلام و روانشناسی علمی پژوهشی حوزه علمیه 0.143
186 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی - انجمن مطالعات برنامه درسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
187 معرفت فلسفی - موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
188 نامه انجمن جمعیت شناسی - انجمن جمعیت شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.143
189 مطالعات ادبیات تطبیقی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت علمی ترویجی وزارت علوم 0.139
190 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.138
191 مطالعات مدیریت ترافیک - دانشگاه علوم انتظامی علمی ترویجی وزارت علوم 0.138
192 آمایش سرزمین-پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.136
193 پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.136
194 فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیها سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.136
195 پژوهش های مدیریت راهبردی- دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.133
196 پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.133
197 صفه - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.133
198 منطق پژوهی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.133
199 راهبرد توسعه (راهبرد یاس) - خصوصی علمی ترویجی وزارت علوم 0.129
200 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.127
201 پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.126
202 آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
203 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
204 جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
205 جهانی رسانه - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
206 حسابداری مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
207 علوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
208 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
209 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
210 مجله پرستاری مراقبت ویژه علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.125
211 مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
212 مطالعات ترجمه - خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
213 مطالعات شهر ایرانی - اسلامی - پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی - با همکاری دانشگاههای دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
214 مطالعات میان فرهنگی - دانشگاه آزاد اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
215 مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
216 مهندسی منابع آب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.125
217 روانشناسی و علوم تربیتی - تخصصی شده دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.123
218 چشم انداز مدیریت دولتی - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.122
219 مطالعات زن و خانواده - دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.122
220 تحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.121
221 بورس اوراق بهادار - سازمان بورس و اوراق بهادار علمی پژوهشی وزارت علوم 0.118
222 ادبیات و علوم انسانی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.116
223 زبان و ادبیات عربی (ادبیات و علوم انسانی سابق)دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.116
224 زبانشناسی و گویش های خراسان (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.116
225 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.115
226 پژوهش زبان و ادبیات فارسی - پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.114
227 هیدرولیک - انجمن هیدولیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.114
228 نامه فرهنگستان - فرهنگستان زبان و ادب فارسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.112
229 پژوهش در علوم ورزشی- تخصصی شده پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با همکاری انجمن تربیت بدنی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.111
230 پژوهش های الگوسازی اقتصادی (اقتصاد سابق) - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.111
231 رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی سابق) - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.111
232 صنعت و دانشگاه - جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه علمی ترویجی وزارت علوم 0.111
233 فرهنگ در دانشگاه اسلامی ( دانشگاه اسلامی سابق) - پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها علمی پژوهشی وزارت علوم 0.111
234 فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.111
235 مطالعات طب ورزشی ( پژوهش در علوم ورزشی سابق) - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.111
236 مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - با همکاری انجمن تربیت بدنی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.111
237 مطالعات هنر اسلامی - موسسه مطالعات هنر اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.111
238 پژوهشنامه اقتصادی - پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی - با همکاری انجمن بازرگانی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.109
239 پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.109
240 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - با همکاری انجمن روانشناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.109
241 اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها علمی پژوهشی وزارت علوم 0.107
242 پژوهشنامه علوم سیاسی - انجمن علوم سیاسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.107
243 تعلیم و تربیت - وزارت آموزش و پرورش علمی پژوهشی وزارت علوم 0.107
244 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.107
245 روانشناسی کاربردی - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.107
246 ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.107
247 مدیریت بر آموزش انتظامی - معاونت آموزشی ناجا - با همکاری انجمن پژوهشهای آموزشی ایران علمی ترویجی وزارت علوم 0.107
248 مطالعات جغرافیایی مناطق خشک - دانشگاه تربیت معلم سبزوار - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.107
249 پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.105
250 علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.105
251 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز  علمی پژوهشی وزارت علوم 0.103
252 به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.1
253 پژوهش های مدیریت در ایران - دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.1
254 پژوهشنامه مدیریت اجرایی - دانشگاه مازندران-با همکاری انجمن مدیریت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.1
255 توسعه سازمانی پلیس)توسعه انسانی پلیس سابق( دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا علمی ترویجی وزارت علوم 0.1
256 کشاورزی - تخصصی شده مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.1
257 نگرش های نو در جغرافیای انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی پژوهشی وزارت علوم 0.1
258 فیزیک زمین و فضا - موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.099
259 بررسیهای بازرگانی - موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی - با همکاری انجمن بازرگانی علمی ترویجی وزارت علوم 0.096
260 پژوهش زبانهای خارجی (تغییر عنوان) دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.096
261 پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابق ) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.096
262 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم  0.095
263 پژوهشهای ادب عرفانی ( گوهر گویا سابق ) - انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.095
264 حکمت سینوی (مشکوه النور)دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.095
265 زبان پژوهی (علوم انسانی سابق)-دانشگاه الزهرا(س) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.095
266 علوم انسانی - تخصصی شده دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.095
267 مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.095
268 مطالعات در دنیای رنگ - پژوهشکده صنایع رنگ - با همکاری انجمن صنایع رنگ ایران علمی ترویجی وزارت علوم 0.095
269 پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.094
270 جنگل ایران - انجمن جنگلبانی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.094
271 زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.094
272 علوم - تخصصی شده دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.094
273 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.094
274 مدلسازی پیشرفته ریاضی(علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.094
275 ادبیات و علوم انسانی-تخصصی شده دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.091
276 سوخت و احتراق - انجمن احتراق ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.091
277 لیزر پزشکی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.091
278 متافیزیک (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.091
279 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب علمی پژوهشی وزارت علوم 0.089
280 علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.089
281 فناوری آموزش - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.089
282 گام های توسعه در آموزش پزشکی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.089
283 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.088
284 مطالعات عرفانی - دانشگاه کاشان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.088
285 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت - انجمن تعلیم و تربیت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.087
286 زمین‌شناسی ایران - پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.087
287 باغ نظر - خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.086
288 تاکسونومی و بیوسیستماتیک (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.086
289 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.086
290 تحقیقات سیاسی بین المللی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا علمی پژوهشی وزارت علوم 0.086
291 مسکن و محیط روستا - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.086
292 روانشناسی بالینی - دانشگاه سمنان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.085
293 پژوهش آب ایران - دانشگاه شهرکرد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.083
294 پژوهش در طب ورزشی و فناوری ( علوم حرکتی و ورزش سابق ) - دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.083
295 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ( علوم حرکتی و ورزش سابق) - دانشگاه تربیت معلم علمی پژوهشی وزارت علوم 0.083
296 پژوهشنامه قرآن و حدیث - انجمن علوم قرآن و حدیث علمی پژوهشی وزارت علوم 0.083
297 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی - دانشگاه علوم نظامی علمی ترویجی وزارت علوم 0.083
298 جمعیت - سازمان ثبت احوال علمی ترویجی وزارت علوم 0.083
299 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.083
300 علوم حرکتی و ورزش  - تخصصی شده دانشگاه تربیت معلم همکاری با انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.083
301 فصلنامه باروری و ناباروری علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.083
302 مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه علمی پژوهشی وزارت علوم 0.083
303 علوم و مهندسی سطح ایران - انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.081
304 مجله پژوهشی حکیم علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.081
305 مطالعات ایرانی - دانشگاه کرمان علمی ترویجی وزارت علوم 0.081
306 مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی  سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی علمی ترویجی وزارت علوم 0.081
307 اخلاق پزشکی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.08
308 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق ) - دانشگاه شاهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.08
309 پژوهش در پزشکی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.079
310 بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.078
311 اندیشه دینی - دانشگاه شیراز - با همکاری انجمن معارف اسلامی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.077
312 رویکردهای نوین آموزشی - دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.077
313 شیعه شناسی - موسسه شیعه شناسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.077
314 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.077
315 مدیریت شهری - پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.077
316 مطالعات بین المللی - خصوصی علمی ترویجی وزارت علوم 0.077
317 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی) - دانشگاه علم و صنعت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.076
318 پزشکی قانونی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.076
319 علمی شیلات ایران - موسسه تحقیقات شیلات ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.076
320 تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.075
321 طب نظامی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.075
322 علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.075
323 مجله پرستاری ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.075
324 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.075
325 معارف عقلی علمی ترویجی حوزه علمیه 0.075
326 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.074
327 دانش کشاورزی تخصصی شده  - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.074
328 نظارت و بازرسی - بازرسی کل ناجا علمی ترویجی وزارت علوم 0.074
329 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.073
330 علوم - دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.073
331 نهال و بذر -تخصصی شده موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.073
332 مرتع - انجمن مرتعداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.072
333 ادب و زبان فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه شهید باهنر کرمان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
334 اندیشه مدیریت راهبردی - دانشگاه امام صادق (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
335 بیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
336 پژوهش در نظامهای آموزشی - انجمن پژوهشهای آموزشی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
337 پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
338 پژوهشهای فلسفی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
339 پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
340 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (ادبیات و علوم انسانی سابق ) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
341 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
342 تربیت اسلامی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
343 جامعه شناسی تاریخی - دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
344 روانشناسی تربیتی - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
345 زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
346 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
347 ژئوفیزیک ایران - انجمن ژئوفیزیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
348 فقه و حقوق اسلامی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
349 فقه و حقوق خانواده - دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران علمی ترویجی وزارت علوم 0.071
350 مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.071
351 مدیریت دولتی (دانش مدیریت سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
352 مطالعات امنیت اجتماعی - معاونت اجتماعی نیروی انتظامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
353 مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
354 مطالعات مدیریت گردشگری علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
355 مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
356 مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک سابق) - دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
357 مواد پر انرژی - انجمن مواد پر انرژی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
358 نامه انجمن حشره شناسی ایران - انجمن حشره شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
359 نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تخصصی شده دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.071
360 علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.07
361 مطالعات راهبردی زنان - شورای فرهنگی اجتماعی زنان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.07
362 تاریخ و تمدن اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.069
363 دیابت و لیپید ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.069
364 علوم اجتماعی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.069
365 زبان و زبان شناسی - انجمن زبان شناسی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.068
366 سالمند علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.068
367 برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق) - موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری علمی پژوهشی وزارت علوم 0.067
368 پژوهش دینی - خصوصی - با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.067
369 پژوهشهای تربیتی - دانشگاه خوارزمی علمی ترویجی وزارت علوم 0.067
370 تعلیم و تربیت استثنایی - سازمان آموزش و پرورش علمی ترویجی وزارت علوم 0.067
371 توانبخشی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.067
372 تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.067
373 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک (دانشکده مهندسی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.067
374 علوم و فنون دریایی - انجمن علوم و فنون دریایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.067
375 قرآن شناخت علمی پژوهشی حوزه علمیه 0.067
376 محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.067
377 مهندسی عمران فردوسی (دانشکده مهندسی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.067
378 رشد فناوری - مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) علمی ترویجی وزارت علوم 0.065
379 فرهنگ ایلام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام علمی ترویجی وزارت علوم 0.065
380 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر - جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.065
381 بهداشت مواد غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.063
382 پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب علمی پژوهشی وزارت علوم 0.063
383 پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.063
384 تحقیقات مدلسازی اقتصادی - دانشکده علوم اقتصادی - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.063
385 علوم دارویی مجله دانشکده داروسازی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.063
386 علوم و فناوری فضایی - انجمن هوا فضای ایران - با همکاری پژوهشگاه هوا فضا علمی پژوهشی وزارت علوم 0.063
387 مجله پرستاری و مامایی جامع نگر علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.063
388 مطالعات دفاعی استراتژیک - دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.063
389 مهندسی صنایع (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.063
390 مهندسی عمران و نقشه برداری (دانشکده فنی سابق) تغییر زبان و عنوان - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.063
391 راهبردهای آموزش - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله علمی ترویجی وزارت علوم 0.062
392 کارآگاه - معاونت آگاهی ناجا علمی ترویجی وزارت علوم 0.062
393 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب علمی پژوهشی وزارت علوم  0.061
394 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی - سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی پژوهشی وزارت علوم 0.061
395 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.061
396 انسان شناسی (نامه انسان شناسی سابق) - انجمن انسان شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.059
397 پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی  دانشگاه بوعلی سیناهمدان  با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.059
398 صنایع چوب و کاغذ ایران - انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.059
399 تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران - با همکاری انجمن مرتعداری ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.058
400 شریف - تخصصی شده علمی پژوهشی وزارت علوم 0.058
401 شریف ویژه علوم و مهندسی - تخصصی شده دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی وزارت علوم 0.058
402 مجله علوم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.058
403 مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق) - دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی وزارت علوم 0.058
404 پژوهشهای مدیریت منابع انسانی - دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.057
405 تحقیق و توسعه مواد پرانرژی - انجمن علمی مواد پرانرژی علمی ترویجی وزارت علوم 0.057
406 رهیافت های سیاسی و بین المللی - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.057
407 علوم پزشکی آزاد علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.057
408 کاو شنامه زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه یزد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.057
409 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.057
410 تاریخ اسلام علمی پژوهشی حوزه علمیه 0.056
411 شنوایی شناسی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.056
412 علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور علمی پژوهشی وزارت علوم 0.056
413 علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.056
414 علوم و مهندسی جداسازی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.056
415 مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.056
416 ارمغان دانش علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.055
417 علوم کشاورزی ایران - تخصصی شده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.054
418 مدیریت اطلاعات سلامت (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.054
419 مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.054
420 پژوهش پرستاری علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.053
421 تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.053
422 راهور - دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا علمی ترویجی وزارت علوم 0.053
423 علوم و صنایع کشاورزی - تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.053
424 گلجام - انجمن علمی فرش ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.053
425 گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.053
426 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.053
427 مجله علمی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه شهید چمران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.053
428 مطالعات مدیریت انتظامی - دانشگاه علوم انتظامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.053
429 مطالعات مدیریت صنعتی - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.053
430 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.052
431 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.052
432 مدیریت ورزشی (حرکت سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.052
433 پژوهش و سازندگی-تخصصی شده علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
434 پژوهشنامه اخلاق - دانشگاه معارف اسلامی - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
435 پژوهشهای آبخیزداری (پژوهش و سازندگی سابق)  وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
436 حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
437 دامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
438 دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
439 زراعت (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
440 سیاست های اقتصادی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
441 نامه مفید - تخصصی شده دانشگاه مفید علمی پژوهشی وزارت علوم 0.051
442 پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.05
443 تاریخ و فرهنگ (مطالعات اسلامی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.05
444 رستنیها - وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.05
445 طب جنوب علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.05
446 علوم قران و حدیث ( مطالعات اسلامی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.05
447 علوم و فنون کشت های گلخانه ای - دانشگاه صنعتی اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.05
448 مجله پزشکی هرمزگان علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.05
449 مطالعات اسلامی - تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.05
450 پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.049
451 ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق)-دانشگاه الزهراء(س) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.048
452 پژوهشهای فقهی - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.048
453 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا - دانشگا ه خوارزمی - با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.048
454 سنجش از دور و gis ایران - انجمن سنجش از دور ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.048
455 علوم و فنون هسته ای - سازمان انرژی اتمی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.048
456 مطالعات تاریخ اسلام - پژوهشکده تاریخ اسلام علمی پژوهشی وزارت علوم 0.048
457 مهندسی ترافیک - سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران علمی ترویجی وزارت علوم 0.048
458 پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.047
459 تحقیق در عملیات و کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.047
460 دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.047
461 شیمی و مهندسی شیمی ایران - جهاد دانشگاهی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.047
462 علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.047
463 منابع طبیعی ایران - تخصصی شده - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.047
464 پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق) - بیمه مرکزی ج.ا .ا علمی پژوهشی وزارت علوم 0.045
465 زیست شناسی کاربردی (علوم پایه سابق) - دانشگاه الزهرا (س) - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.045
466 فصلنامه علمی پژوهشی بهبود علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.045
467 فنی و مهندسی مدرس -  تخصصی شده دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.045
468 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.045
469 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.045
470 مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.045
471 مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.045
472 علوم حدیث - دانشکده علوم حدیث علمی پژوهشی وزارت علوم 0.043
473 مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.043
474 مهندسی مکانیک ایران - انجمن مهندسی مکانیک ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.043
475 مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی - انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران علمی ترویجی وزارت علوم 0.043
476 پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل علمی پژوهشی وزارت علوم 0.042
477 روانشناسی نظامی - دانشگاه امام حسین (ع ) - باهمکاری انجمن روانشناسی نظامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.042
478 علوم غذایی و تغذیه علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.042
479 نامه معماری و شهرسازی - دانشگاه هنر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.042
480 آینه میراث- مرکز پژوهشی میراث مکتوب علمی پژوهشی وزارت علوم 0.041
481 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.041
482 پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.04
483 علوم و فنون باغبانی ایران - انجمن باغبانی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.04
484 مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.039
485 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.039
486 اعتیاد پژوهی - ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری علمی پژوهشی وزارت علوم 0.038
487 افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.038
488 تحقیقات بازاریابی نوین - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.038
489 علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.038
490 متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.038
491 بررسیهای آمار رسمی ایران  مرکز آمار ایران علمی ترویجی وزارت علوم 0.037
492 پژوهشهای جانوری( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.037
493 پژوهشهای سلولی و ملکولی( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.037
494 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق )  انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.037
495 پژوهشی- تخصصی شده دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.037
496 تحقیقات علوم قرآن و حدیث - دانشگاه الزهرا (س) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.037
497 زیست شناسی ایران - تخصصی شده انجمن زیست شناسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.037
498 فصلنامه علوم اجتماعی - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.037
499 مجله پزشکی کوثر علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.037
500 مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.037
501 آینه معرفت - دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
502 پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
503 پژوهشهای تاریخی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
504 تحقیقات جغرافیایی - خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
505 رهیافت انقلاب اسلامی - خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
506 علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
507 فقه و اصول ( مطالعات اسلامی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
508 فلسفه و کلام ( مطالعات اسلامی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
509 مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.036
510 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان) علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.036
511 مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق ) - پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
512 مطالعات فرهنگی و ارتباطات - انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
513 مطالعات مدیریت راهبردی - انجمن مدیریت ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
514 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
515 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.036
516 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.035
517 حقوق اسلامی - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.034
518 فصلنامه دانش و تندرستی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.034
519 قرآن و علم - مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی علمی ترویجی وزارت علوم 0.034
520 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) - پژوهشکده امام خمینی (ره) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.034
521 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.034
522 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.034
523 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
524 اندیشه آماری - انجمن آمار ایران علمی ترویجی وزارت علوم 0.033
525 برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
526 برنامه ریزی و آمایش فضا - (مدرس سابق) -دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
527 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (مقالات و بررسیها سابق ) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
528 پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
529 پژوهشهای قرآن و حدیث (مقالات و بررسیها سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
530 جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق) - پژوهشگاه علوم انسانی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
531 سیاست دفاعی - دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
532 فیض علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.033
533 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.033
534 مجله دانشکده فنی - تخصصی شده دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
535 مقالات و بررسیها - تخصصی شده دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
536 مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
537 مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
538 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.033
539 پژوهشهای روانشناسی اجتماعی - انجمن روانشناسی اجتماعی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.032
540 خردنامه صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا علمی پژوهشی وزارت علوم 0.032
541 رخساره های رسوبی - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.032
542 سلامت کار ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.032
543 قبسات - خصوصی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.032
544 منظر - مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر علمی ترویجی وزارت علوم 0.032
545 بیمارستان علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.031
546 جستارهای زبانی )مدرس سابق(  دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.031
547 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند علمی پژوهشی وزارت علوم 0.031
548 زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.031
549 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.031
550 مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.031
551 مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.031
552 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.031
553 مهندسی مکانیک - انجمن مهندسی مکانیک ایران علمی ترویجی وزارت علوم 0.031
554 هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابق) - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.031
555 تحقیقات مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.03
556 جستارهای ادبی(ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.03
557 هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا سابق) - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.03
558 پژوهشنامه انقلاب اسلامی - دانشگاه همدان - باهمکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.029
559 پژوهشهای فلسفی - کلامی - دانشگاه قم علمی پژوهشی وزارت علوم 0.029
560 جاده - وزارت راه و ترابری علمی ترویجی وزارت علوم 0.029
561 جنگل و فرآورده‌های چوب (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.029
562 شیلات (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.029
563 گیاهان دارویی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.029
564 مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.029
565 مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی علمی ترویجی وزارت علوم 0.029
566 امیرکبیر - تخصصی شده علمی پژوهشی وزارت علوم 0.028
567 پژوهش در برنامه ریزی درسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.028
568 علوم و فناوری رنگ - پژوهشکده صنایع رنگ علمی پژوهشی وزارت علوم 0.028
569 معرفت - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) علمی ترویجی وزارت علوم 0.028
570 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.028
571 مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.028
572 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله علمی ترویجی وزارت علوم 0.027
573 دانشور پزشکی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.027
574 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.027
575 مطالعات زبان و ترجمه (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.027
576 ادبیات تطبیقی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه شهید با هنر کرمان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.026
577 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی پژوهشی وزارت علوم 0.026
578 دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.026
579 علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.026
580 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.025
581 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.025
582 گنجیه اسناد - سازمان اسناد کتابخانه ملی ج.ا.ا علمی پژوهشی وزارت علوم 0.024
583 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.024
584 مدیریت فردا - خصوصی - با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.024
585 مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.024
586 مهندسی صنایع و مدیریت (شریف سابق) - دانشگاه صنعتی شریف علمی پژوهشی وزارت علوم 0.024
587 تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو علمی پژوهشی وزارت علوم 0.023
588 جاویدان خرد- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه - با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.023
589 دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.023
590 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات و بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.023
591 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.023
592 پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب علمی پژوهشی وزارت علوم 0.022
593 پلیس زن - مجتمع آموزش عالی کوثر علمی ترویجی وزارت علوم 0.022
594 کومش علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.022
595 مطالعات شهری - دانشگاه کردستان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.022
596 پژوهنده علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.021
597 پیاورد سلامت علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.021
598 سبک شناسی نظم و نثر فارسی - موسسه انتشارات امید مجد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.021
599 سلامت و محیط علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.021
600 فصلنامه امداد و نجات علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.021
601 مشرق موعود - موسسه آینده روشن علمی پژوهشی حوزه علمیه 0.021
602 میکروبیولوی دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار علمی پژوهشی وزارت علوم 0.021
603 انرژی ایران- کمیته ملی انرژی ج . ا.ا علمی ترویجی وزارت علوم 0.02
604 به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر سابق) - موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.02
605 پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.02
606 پژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.02
607 پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.02
608 فلسفه دین - پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.02
609 معماری و شهرسازی آرمان شهر - شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.02
610 پژوهشی - تخصصی شده دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.019
611 مدیریت و توسعه - مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت علمی ترویجی وزارت علوم 0.019
612 مکانیک هوا فضا - دانشگاه امام حسین (ع) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.019
613 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - دانشگاه علامه طباطبایی - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.018
614 بیماریهای گیاهی - انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.018
615 پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.018
616 تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق)- دانشگاه الزهراء(س) علمی پژوهشی وزارت علوم 0.018
617 جراحی استخوان و مفاصل ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.018
618 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) - دانشگاه تهران علمی پژوهشی وزارت علوم 0.018
619 مجله پاتوبیولوژی مدرس یا مجله پاتوبیولوژی تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.018
620 مجله دانشکده پزشکی مشهد علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.018
621 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت - موسسه مطالعات بین المللی انرژی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.018
622 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی سابق)- دانشگاه شهید چمران اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.018
623 تاریخ روابط خارجی - وزارت امور خارجه علمی ترویجی وزارت علوم 0.017
624 خراسان   افغانستان 0.017
625 مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.017
626 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.017
627 نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.017
628 به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر سابق) - موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر علمی پژوهشی وزارت علوم 0.016
629 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان علمی پژوهشی وزارت علوم 0.016
630 علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی علمی پژوهشی وزارت علوم 0.016
631 مجله زنان و مامایی و نازایی ایران علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.016
632 مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی وزارت علوم 0.016
633 بوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی وزارت علوم 0.015
634 دانشکد ه علوم انسانی - تخصصی شده دانشگاه سمنان همکاری باانجمن زبان وادبیات فارسی علمی ترویجی وزارت علوم 0.015
635 فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار علمی پژوهشی وزارت بهداشت 0.015
636 فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی پژوهشی وزارت علوم 0.015